Author: Team 1

Cheap Car Insurance स्वस्त कार इन्शुरन्स कसा घ्याल

Cheap Car Insurance मोटर कार म्हटले की इन्शुरन्स आलाच कारण आपण कार चे जर संरक्षण करायचे असेल तर आपला इन्शुरन्स हा घ्यावा लागतो कारण एवढी मोठी किंमत  मोजून आपण कार…

Online application for new driving license नवीन ड्रायव्हिंग लायसन्स साठी ऑनलाइन अर्ज कसा कराल

Online application for new driving license ड्रायव्हिंग लायसन हे अतिशय महत्त्वाच्या दस्तावेज आहे जर आपल्याकडे गाडी असेल टू व्हीलर असो की फोर व्हीलर यासाठी ड्रायव्हिंग लायसन अत्यंत महत्त्वाचे आहे जर…

DMER Recruitment 2023 संचानालयालय वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विविध पदासाठी भरती

DMER Recruitment 2023 संचालनालय वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन मुंबई यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांची मेगा भरती जाहीर झाली असून सरळसेवेने परिचर्या तांत्रिक व अंतरिक्ष वर्गातील विविध पदांसाठी हे भरती होत आहे…

Pm kisan 14 this Installment update पी एम किसान चा 14 व्या हफ्त्यापासून 13 लाख शेतकरी वंचित राहणार

Pm kisan 14 this Installment update राजभरात 13 लाख शेतकरी पीएम किसान योजना14 व्या हप्त्या त्यापासून वंचित राहण्याची पाळी आलेली आहे बँक खाते आधारांना जोडल्याचा परिणाम आहे आधार जोडणे आणि…